Přestavujeme vozidla pro Hasičské záchranné sbory, Policii ČR, imobilní pacienty, Ministerstvo obrany ČR, právnické osoby a fyzické osoby.

Takto upravená vozidla převážíme ke konkrétnímu zákazníkovi prostřednictvím odtahové služby nebo firmy, která převoz zajišťuje.

Všechna námi upravovaná vozidla mají schválenou technickou způsobilost.